Soudní překlady, tlumočnické služby a korektury

Mgr. Petra Marxová - soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny

DOZVĚDĚT SE VÍCE OBJEDNAT PŘEKLAD

SOUDNÍ PŘEKLADATELKA A TLUMOČNICE ANGLIČTINY

Profesionální překladatelské služby

Jsem kvalifikovanou a zkušenou překladatelkou a tlumočnicí anglického jazyka. Překladům i tlumočení se věnuji již pětadvacet let, z toho třináct let též jako soudní překladatelka a tlumočnice. Sídlím v Kladně a působím v celé České republice. Mých služeb využívají státní orgány (soudy, státní zastupitelství, policie), advokátní kanceláře, notářské kanceláře, překladatelské agentury, obchodní společnosti i občané.

Služby

Překladatelské služby
Překladatelské služby

Přeložím pro vás rodný list, vysvědčení, diplom, pracovní či kupní smlouvu, oddací list, výpis z rejstříku trestů, z banky i z obchodního rejstříku, závěť, úmrtní list... vše z ČJ do AJ i naopak, v listinné i elektronické podobě.

Tlumočnické služby
Tlumočnické služby

Přetlumočím pro vás svatební obřad, jednání na matrice, u notáře i u soudu, nostrifikační i řidičské zkoušky, obchodní jednání i rodinné setkání... vše z ČJ do AJ i naopak.

Korektury dokumentů
Korektury dokumentů

Zkontroluji a opravím pro vás, sama nebo ve spolupráci s rodilým mluvčím, jakýkoli česky či anglicky psaný text, od domácího úkolu po životopis či smlouvu.

„Děkuji Vám za neuvěřitelně rychlé vypracování překladu! Velice si toho vážím.“

Gordon Harveson

Generální ředitel evropské pobočky firmy Bell Helicopter. Překlad firemních dokumentů.

Jak probíhá spolupráce?

1. KROK
Vytvoříte poptávku

Poptávku po překladu / tlumočení / korektuře vytvoříte tak, že vyplníte formulář v sekci Poptávka. Můžete nahrát soubor, který potřebujete přeložit, nebo mi předat listinu osobně. Poptáváte-li překlad se soudním ověřením (tj. s kulatým razítkem), je třeba dodat originál nebo úředně ověřenou kopii ke svázání, nebo objednat elektronický překlad. Potřebujete-li tlumočení, sdělte mi prosím druh tlumočené akce a termín konání.

2. KROK
Vyhotovím překlad / korekturu

Po obdržení poptávky vám sdělím cenu služby a termín dodání. Pokud tuto nabídku přijmete, považuji vaši objednávku za závaznou a začínám pracovat na překladu/korektuře.

3.KROK
Předám překlad/korekturu

O dokončení překladu vás budu informovat telefonicky či e-mailem. Předání je možné osobně na adrese Fibichova 3026, Kladno (platba v hotovosti při předání), nebo doporučeně poštou (platba převodem předem, případně na fakturu). Elektronický soudní překlad vám mohu poslat datovou schránkou nebo e-mailem.

Potřebujete přeložit dokument, tlumočení či korektury textů ?

Vyplňte poptávkový formulář. Ochotně vám se vším pomohu.

OBJEDNAT PŘEKLAD