Soudní překlady, tlumočnické služby a korektury

Mgr. Petra Marxová - soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny

DOZVĚDĚT SE VÍCE OBJEDNAT PŘEKLAD

SOUDNÍ PŘEKLADATELKA A TLUMOČNICE ANGLIČTINY

Profesionální překladatelské služby

Jsem kvalifikovanou a zkušenou překladatelkou a tlumočnicí anglického jazyka. Překladům i tlumočení se věnuji již dvacet let, z toho osm let též jako soudní tlumočnice. Sídlím v Kladně a působím v celé České republice. Mých služeb využívají státní orgány (soudy, státní zastupitelství, policie), advokátní kanceláře, notářské kanceláře, překladatelské agentury, obchodní společnosti i občané.

Služby

Překladatelské služby
Překladatelské služby

Přeložím pro Vás rodný list, vysvědčení, diplom, pracovní či kupní smlouvu, oddací list, výpis z rejstříku trestů, z banky i z obchodního rejstříku, závěť, úmrtní list... vše z ČJ do AJ i naopak.

Tlumočnické služby
Tlumočnické služby

Přetlumočím pro Vás svatební obřad, jednání na matrice, u notáře i u soudu, nostrifikační i řidičské zkoušky, obchodní jednání i rodinné setkání... vše z ČJ do AJ i naopak.

Korektury dokumentů
Korektury dokumentů

Zkontroluji a opravím pro Vás, sama nebo ve spolupráci s rodilým mluvčím, jakýkoli česky či anglicky psaný text, od domácího úkolu po životopis či smlouvu.

„Diplomovou práci jsem obhájil s hodnocením „výborně“, a dokonce se zmínili i o nadstandardně kvalitním překladu resumé.“

Mgr. et Mgr. Bc. Filip Dostál, MPA

Vedoucí právního pracoviště - krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

Jak probíhá spolupráce?

1. KROK
Vytvoříte poptávku

Poptávku po překladu / tlumočení / korektuře vytvoříte tak, že vyplníte formulář v sekci Poptávka. Můžete nahrát soubor, který potřebujete přeložit, nebo mi předat listinu osobně. Poptáváte-li překlad se soudním ověřením (tj. s kulatým razítkem), je třeba dodat originál, nebo úředně ověřenou kopii, ke svázání. Potřebujete-li tlumočení, sdělte mi prosím druh tlumočené akce a termín konání.

2. KROK
Vyhotovím překlad / korekturu

Po obdržení poptávky Vám sdělím cenu služby a termín dodání. Pokud tuto nabídku přijmete, považuji Vaši objednávku za závaznou a začínám pracovat na překladu/korektuře.

3.KROK
Předám překlad/korekturu

O dokončení překladu Vás budu informovat telefonicky či e-mailem. Předání je možné osobně na adrese Fibichova 3026, Kladno (platba v hotovosti při předání), nebo doporučeně poštou (platba převodem předem, případně na fakturu). Překlad bez soudního ověření Vám samozřejmě mohu poslat e-mailem.

Potřebujete přeložit dokument, tlumočení či korektury textů ?

Vyplňte náš poptávkový formulář. Ochotně Vám se vším pomůžeme.

OBJEDNAT PŘEKLAD