Překladatelské služby

Překladatelské služby

Provádím překlady:

 • z angličtiny do češtiny
 • z češtiny do angličtiny
 • se soudním ověřením i bez
 • do 2 dnů i do 2 hodin

SPECIALIZUJI SE na tyto obory:

 • právo (90 % všech zakázek)
 • management a marketing
 • pedagogika a psychologie
 • cestovní ruch

PRO VAŠI FIRMU PŘELOŽÍM:

 • zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, stanovy...
 • plnou moc
 • notářský zápis
 • výpis z obchodního rejstříku / z katastru nemovitostí
 • smlouvu (úvěrovou, dodavatelskou, pojistnou...)
 • právní analýzu, stanovisko, komentář
 • všeobecné obchodní podmínky, etický kodex, firemní prezentaci...
 • podklady pro výběrová řízení
 • obchodní korespondenci, fakturu, tiskovou zprávu, výroční zprávu...
 • zákon, vyhlášku, nařízení, normu...

PRO VÁS PŘELOŽÍM:

 • matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • výpis z rejstříku trestů / z živnostenského rejstříku / z bankovního účtu...
 • potvrzení o zaměstnání / bezdlužnosti...
 • vysvědčení (maturitní, vysokoškolský diplom, osvědčení...)
 • smlouvu (kupní, nájemní, pracovní...)
 • policejní protokol, rozsudek a jiné podklady pro soudní instituce
 • anotaci k diplomové práci
 • texty na webové stránky
 • novinový článek, esej, povídku...
 • životopis, průvodní dopis, soukromou korespondenci...

 

Soudní překlad

Soudní překlad (úřední překlad, překlad s ověřením, s kulatým razítkem) je překlad pevně svázaný s původní listinou a opatřený tlumočnickou doložkou a tlumočnickou pečetí (razítkem soudního tlumočníka). Je určen pro úřady v České republice i v zahraničí. Soudní překlad se vyhotovuje zásadně z originálu nebo úředně ověřené kopie (tu získáte u notáře nebo na městský úřadě; na požádání zajistím). Před objednáním soudního překladu nejprve kontaktujte příslušný úřad, pro nějž daný dokument potřebujete, a zjistěte si, zda ověřený překlad skutečně vyžaduje, případně jaké další náležitosti musí obsahovat (superlegalizaci, apostilu). Bližší informace o vyšším ověřování listin (superlegalizaci) naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde.

Potřebujete přeložit dokument, tlumočení či korektury textů ?

Vyplňte náš poptávkový formulář. Ochotně Vám se vším pomůžeme.

OBJEDNAT PŘEKLAD