Ceník

Překlady

Překlad z anglického do českého jazyka 300 Kč / 1 normostrana
Překlad z českého do anglického jazyka 300 Kč / 1 normostrana
Překlad se soudním ověřením 500 Kč / 1 normostrana
Další vyhotovení překladu se soudním ověřením 30 Kč / 1 normostrana

Nejsem plátce DPH.
Normostranou se rozumí 1800 znaků (tj. 60 znaků na řádek x 30 řádků na stránku) cílového textu včetně mezer.
Nejmenší účtovanou jednotkou je jedna normostrana.
Překlady bez soudního ověření je možno účtovat i podle počtu slov zdrojového textu: 1,20 Kč / 1 slovo.

Příplatky:
Expresní příplatky účtuji pouze výjimečně a po dohodě s klientem.
Za odbornost ani za práci v noci nebo o víkendu si příplatky neúčtuji.

Slevy:
Při vyšším objemu (nad 25 normostran): - 5 %.
Pro stálé zákazníky: - 5 %.

Korektury

Korektura českého textu 50-100 Kč / 1 normostrana
Korektura českého překladu anglického textu 100-250 Kč / 1 normostrana
Korektura anglického textu/překladu rodilým mluvčím 120-180 Kč / 1 normostrana
Revize českého/anglického překladu se soudním ověřením 200-500 Kč / 1 normostrana

Ke korektuře překladu je vždy nutno dodat spolu s překladem i původní text (originál).

Cena korektury závisí na kvalitě textu nebo překladu. Při minimálním počtu chyb platí nejnižší cena; v případě příliš velkého počtu chyb, kdy je nutno překlad zcela přepracovat, je po dohodě se zákazníkem účtována standardní cena překladu.

Cena revize překladu se soudním ověřením se vztahuje na korekturu a soudní ověření překladu, který vypracoval jiný překladatel.

Na korektury se vztahují příplatky a slevy uvedené v poznámkách u služby Překlady.

Tlumočení

Tlumočení z i do anglického jazyka 400 Kč / 1 hodina
Tlumočení z i do anglického jazyka se soudním ověřením 500 Kč / 1 hodina

Cena tlumočení je orientační, závisí na náročnosti na přípravu a vzdálenosti od místa bydliště (nezahrnuje náklady na dopravu a náhradu za čas strávený na cestě).

Potřebujete přeložit dokument, tlumočení či korektury textů ?

Vyplňte poptávkový formulář. Ochotně vám se vším pomohu.

OBJEDNAT PŘEKLAD